Menu Close

Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Dört yıl süreyle Fransa’da Strazburg Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Büyükaslan değişik vesilelerle Afrika ve Avrupa’da birçok ülkeyi görme imkânı bulmuş ve sahada kültürel çalışmalar alanına ilişkin gözlemlerde bulunmuştur.

İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanı alan Büyükaslan’ın İletişim çalışmaları, Kültürlerarası İletişim, Dil ve İletişim, Roman incelemeleri, Göstergebilim, Reklam dili, Avrupa’daki Türkler, Çift Dillilik konularında makalelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Çalışma alanlarına ilişkin birçok dergide yazıları ve değerlendirmeleri yayımlanmıştır. Sosyal medya ve sosyal medyada dil konularında çalışmalar yapan yazarın; Yazınsal İletişim İncelemeleri, İletişim Yazıları –Dil, Kültür, İletişim-, Hayatın Ortasında Kitabın Kıyısında (öykü) kitaplarının yanı sıra ortak editör olarak katkıda bulunduğu 3 ciltlik Sosyal Medya Çalışmaları (I-II-III) ve çeviri editörlüğünü yaptığı İletişim Bilimlerine Toplumsal Yaklaşımlar isimli kitapları bulunmaktadır.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır